(2023.09.11 – 2023.09.17)

  • XV tydzień po Pięćdziesiątnicy

11.09.2023 poniedziałek Ścięcie Głowy Św. Proroka Jana Chrzciciela

9:00 – Św. Liturgia

Od godz. 8:00 oświęcanie grobów na cmentarzu 

17:00 – Akatyst

12.09.2023 wtorek Św. księcia Aleksandra Newskiego  

8:00 – Św. Liturgia

13.09.2023 środa Złożenie Pasa Najświętszej Bogurodzicy

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

14.09.2023 czwartek POCZĄTEK INDYKTIONU 

Św. Symeona Słupnika

8:00 – Św. Liturgia

15.09.2023 piątek  

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

16.09.2023 sobota

8:00 – Św. Liturgia, 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

17.09.2023 niedziela XV po Pięćdziesiątnicy 

8:00 – Św. Liturgia 

10:00 – Św. Liturgia 17:00 – Wieczernia z akatystem