(2023.09.04 – 2023.09.10)

  • XIV tydzień po Pięćdziesiątnicy

04.09.2023 poniedziałek 

7:30 – Św. Liturgia Rozpoczęcie roku Szkolnego 2023/2024

17:00 – Akatyst

05.09.2023 wtorek  Zakończenie święta Zaśnięcia Bogurodzicy

8:00 – Św. Liturgia

06.09.2023 środa Św. kapłana męcz. Maksyma Gorlickiego

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

07.09.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

08.09.2023 piątek  Włodzimierskiej Ikony Bogurodzicy

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

09.09.2023 sobota

8:00 – Św. Liturgia, 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

10.09.2023 niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy 

Św. Hioba Poczajowskiego

8:00 – Św. Liturgia 

10:00 – Św. Liturgia 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

Ścięcie Głowy Św. Proroka Jana Chrzciciela