(2023.08.20 – 2023.08.27)

  • XII tydzień po Pięćdziesiątnicy

21.08.2023 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia 

22.08.2023 wtorek  Ap. Macieja

8:00 – Św. Liturgia

23.08.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia

24.08.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

25.08.2023 piątek 

8:00 – Św. Liturgia

26.08.2023 sobota Zakończenie Św. Przemienienia Pańskiego

8:00 – Św. Liturgia, 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

27.08.2023 niedziela XII po Pięćdziesiątnicy 

Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy

7:30 – Św. Liturgia 

9:00 – Św. Liturgia

 17:00 – Wsienocznoje Bdienije Św. Zaśnięcia Bogurodzicy