(2023.07.24 – 2023.07.30)

  • VIII tydzień po Pięćdziesiątnicy

24.07.2023 poniedziałek  Św. równej ap. księżnej Olgi

8:00 – Św. Liturgia 

25.07.2023 wtorek 

8:00 – Św. Liturgia 

26.07.2023 środa Sobór Archanioła Gabriela, Św. mnicha Serafina 

(Zahorowskiego)

8:00 – Św. Liturgia 

27.07.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

28.07.2023 piątek  Św. równego ap. księcia Włodzimierza

8:00 – Św. Liturgia

29.07.2023 sobota Zaleszańskiej Ikony Bogurodzicy, 

św.św. Męczenników Podlaskich

8:00 – Św. Liturgia, 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

30.07.2023 niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy 

św.św. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych

7:30 – Św. Liturgia 

9:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia z akatystem