(2023.07.17 – 2023.07.23)

  • VII tydzień po Pięćdziesiątnicy

17.07.2023 poniedziałek  Św. Andrzeja Rublowa

8:00 – Św. Liturgia 

18.07.2023 wtorek  Św. Sergiusza z Radonieża

8:00 – Św. Liturgia 

19.07.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia 

20.07.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

21.07.2023 piątek  Kazańskiej Ikony Bogurodzicy

8:00 – Św. Liturgia

22.07.2023 sobota 

8:00 – Św. Liturgia, 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

23.07.2023 niedziela VII po Pięćdziesiątnicy 

Św. Antoniego Pieczerskiego

7:30 – Św. Liturgia 

9:00 – Św. Liturgia 

17:00 – Wieczernia z akatystem