(2023.06.26 – 2023.07.02)

  • IV tydzień po Pięćdziesiątnicy

26.06.2023 poniedziałek  

8:00 – Św. Liturgia 

27.06.2023 wtorek 

8:00 – Św. Liturgia 

28.06.2023 środa

8:00 – Św. Liturgia 

29.06.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

30.06.2023 piątek

8:00 – Św. Liturgia

01.07.2023 sobota 

8:00 – Św. Liturgia, 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

02.07.2023 niedziela IV po Pięćdziesiątnicy 

Św. Ap. Judy, Brata Pańskiego

7:30 – Św. Liturgia 

9:00 – Św. Liturgia 

17:00 – Wieczernia z akatystem