(2023.03.20 – 2023.03.26)

  • IV tydzień Wielkiego Postu

20.03.2023 poniedziałek 

17:00 – Akafist Św. Krzyża

21.03.2023 wtorek 

17:00 – Akafist Św. Krzyża

22.03.2023 środa 

7:00 – Nabożeństwo Wielkopostne. Św. 40 męcz. z Sebasty.

Św. Liturgia Uprzednio Uświęconych darów

17:00 – Akafist Św. Krzyża

23.03.2023 czwartek 

17:00 – Akafist Św. Krzyża

24.03.2023 piątek 

————-——- Św. Liturgia nie sprawowana, rekolekcje duchowieństwa

17:00 – Akafist

25.03.2023 sobota  

8:00 – Św. Liturgia, Wspomnienie zmarłych

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

26.03.2023 IV niedziela Wielkiego Postu. Św. Jana Klimaka.

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Pasja z czytaniem Ew. Św. Łukasza