(2023.03.06 – 2023.03.12)

(2023.03.06 – 2023.03.12)

  • II tydzień Wielkiego Postu

08.03.2023 środa 

7:00 – Nabożeństwo Wielkopostne. 

Św. Liturgia Uprzednio Uświęconych darów

17:00 – Akafist

10.03.2023 piątek 

7:00 – Nabożeństwo Wielkopostne. 

Św. Liturgia Uprzednio Uświęconych darów

17:00 – Akafist

11.03.2023 sobota  

8:00 – Św. Liturgia, Wspomnienie zmarłych

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

12.03.2023 II niedziela Wielkiego Postu.

Św. Grzegorza Palamasa.

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia. Pasja z czytaniem Ew. Św. Marka