(2023.02.06 – 2023.02.12)

(2023.02.06 – 2023.02.12)

  • tydzień ciągły – bez postu

06.02.2023 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia, Św. Kseni Petersburskiej 

07.02.2023 wtorek 

8:00 – Św. Liturgia, Św. Grzegorza Teologa, abpa Konstantynopola

08.02.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akafist

09.02.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia, przeniesienie relikwii Św. Jana Chryzostoma  

10.02.2023 piątek 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akafist

11.02.2023 sobota 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

12.02.2023 niedziela O synu marnotrawnym

Trzech Wielkich Hierarchów: Śww. Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Chryzostoma

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia