(2023.01.23 – 2023.01.29)

(2023.01.23 – 2023.01.29)

23.01.2023 poniedziałek XXXIII tydzień po Pięćdziesiątnicy

8:00 – Św. Liturgia 

24.01.2023 wtorek 

8:00 – Św. Liturgia 

25.01.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia, Św. Sawy abpa Serbii 

26.01.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia 

27.01.2023 piątek zakończenie święta Chrztu Pańskiego

8:00 – Św. Liturgia 

28.01.2023 sobota 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

29.01.2023 niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy 

O Zacheuszu

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia