Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy w Soborze Św. Trójcy

28 sierpnia przypada ostatnie w roku liturgicznym święto z liczby dwunastu wielkich świąt cerkwi prawosławnej – Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy. Jest ono świętem nieruchomym, ustanowionym już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W tym dniu szczególnie zwracamy się do Bogurodzicy jako Tej, która mimo zaśnięcia, nie porzuciła świata, a swoimi modlitwami zbawia świat od grzechu i śmierci. W wigilię święta w Soborze św. Trójcy w Hajnówce, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania z wyniesieniem płaszczanicy. W dzień święta Boską Liturgię celebrowało miejscowe duchowieństwo. Po świętej Liturgii dokonano tradycyjnego, w dniu tego święta, poświęcenia ziół i polnych wonności.

Tekst: ks. Nikita Kazakiewicz

Zdjęcia: autor