Porządek nabożeństw w dniach 8-14 sierpnia 2022 r.

08–08 poniedziałek

800  Św. Liturgia   

09–08 wtorek

800  Św. Liturgia 

10–08 środa

800  Św. Liturgia

11–08 czwartek

800 Św. Liturgia

12-08 piątek 

800 Św. Liturgia

13–08 sobota

800  Św. Liturgia

1700 Wsienocznoje Bdienije

14–08 Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy 

730   Św. Liturgia

900   Św. Liturgia

1700 Wieczernia z akatystem