Porządek nabożeństw w dniach 18 -24 lipca 2022 r.

18–07 poniedziałek

800  Św. Liturgia   – Św. Sergiusza z Radoneża

19–07 wtorek

800  Św. Liturgia   

20–07 środa

800  Św. Liturgia

21–07 czwartek

800 Św. Liturgia – Kazańskiej Ikony Bogurodzicy

22-07 piątek

800 Św. Liturgia

23–07 sobota

800  Św. Liturgia – Św. Antoniego Pieczerskiego

1700 Wsienocznoje Bdienije

24–07 Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy

730   Św. Liturgia

900   Św. Liturgia

1700 Wieczernia z akatystem