Pamięć świętych Apostołów Piotra i Pawła w hajnowskim soborze św. Trójcy

Dnia 12 lipca Matka Cerkiew celebruje pamięć Świętych Sławnych i Chwalebnych Apostołów Piotra i Pawła, których Cerkiew w swych liturgicznych tekstach opiewa jako koryfeuszów, którzy byli rozdzieleni ciałami i zjednoczeni duchem. W przededniu tego Święta w hajnowskim Soborze Świętej Trójcy Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, biskup hajnowski przewodniczył uroczystemu nabożeństwu Całonocnego Czuwania. Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do Ekscelencji zwrócił się proboszcz ks. mitrat Michał Niegierewicz, który w imieniu katedralnego duchowieństwa i zebranych wiernych złożył Władyce najserdeczniejsze życzenia z okazji wspomnienia niebiańskiego patrona biskupa Pawła. Ks. dziekan w swych słowach podkreślił, że biskup niesie niezwykle trudny i odpowiedzialny Krzyż przed Bogiem za powierzony mu lud. W dowód chrześcijańskiej miłości ks. dziekan wręczył Władyce bukiet czerwonych róż, po czym zostały odśpiewane tradycyjne życzenia wielu długich i dobrych lat Władyce.

Autor i zdjęcia ks. Nikita Kazakiewicz