Święto Pięćdziesiątnicy w hajnowskim Soborze

W dniu święta Pięćdziesiątnicy główną Świętą Liturgię służył biskup hajnowski Paweł wraz z duchowieństwem Soboru. Po odczytaniu świątecznej perykopy ewangelicznej z kazaniem zwrócił się ks. mitrat Michał Niegierewicz. W swoim słowie przedstawił wiernym znaczenie Cerkwi w ich życiu. Podkreślił, że święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów stanowi początek istnienia Cerkwi. Cerkiew jest miejscem gdzie stale przebywa Łaska Boża. Przypomniał wszystkim zebranym, że w dniu Pięćdziesiątnicy na uczniów Jezusa Chrystusa zstąpił Duch Święty i zaczęli oni rozmawiać różnymi językami. Po tym ważnym wydarzeniu Apostołowie podążają w świat głosić naukę Zbawiciela. Ksiądz Proboszcz w swoim kazaniu powołał się na słowa Chrystusa „zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Te słowa wskazują na to, że jedynie w Cerkwi Chrystusowej człowiek może osiągnąć zbawienie.
Bezpośrednio po Świętej Liturgii odprawiona została wieczernia, podczas której czytane były modlitwy z błogosławieństwem na ziemne pokłony, które czynione były po raz pierwszy od święta Paschy Chrystusowej. Po nabożeństwie wieczerni Biskup Paweł pozdrowił duchowieństwo i wiernych, natomiast wszyscy zebrani zaśpiewali mnohaja leta.

Autor: ks. Krzysztof Kuderski

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz