Porządek nabożeństw w dniach  13 – 19 czerwca 2022r.

13–06 poniedziałek – Dzień Św. Ducha

900  Św. Liturgia   

14–06 wtorek

Św. Liturgia odwołana – nabożeństwa na Krynoczce

15–06 środa

800  Św. Liturgia        

1700 Akatyst

16–06 czwartek

800 Św. Liturgia

17-06 piątek

800 Św. Liturgia

1700 Akatyst

18–06 sobota

800  Św. Liturgia – zakończenie święta Pięćdziesiątnicy

1700 Wsienocznoje Bdienije

19–06 Niedziela  Wszystkich Świętych, przygotowanie do postu piotrowego

godz. 900   – Św. Liturgia

od godziny 800  święcenie grobów na hajnowskim cmentarzu

godz. 1700 Wieczernia z akatystem