Święty Mikołaj Cudotwórca – żywot i ikona

15 maja 2022 r. po wieczornym nabożeństwie odbyło się spotkanie tematyczne dla wiernych na temat Św. Mikołaja Cudotwórcy, którego święto będzie wyjątkowo uroczyście obchodzone 22 maja br. w naszej parafii.

Po wspólnej modlitwie ks. diakon Marek Maciuka przedstawił historię życia, cudów Świętego. Słuchacze poznali podstawowe różnice w ikonografii Św. Mikołaja w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim.

Pierwsza hajnowska cerkiew z 1942 r. była poświecona Św. Mikołajowi, a obecnie jeden z ołtarzy w Soborze Św. Trójcy w dolnej cerkwi jest pod wezwaniem Świętego. W cerkwi znajduje się Jego ikona z relikwiami oraz Św. Olej.  

Przybyli parafianie dzieli się swoimi przeżyciami z pielgrzymek do moszczy Św. Mikołaja w włoskim mieście Bari. Wymieniali się swobodnymi przemyśleniami i doświadczeniami w codziennym uczestniczeniu w życiu cerkwi.

Swiatitielu i Czudotworcze Nikołaje moli Boha o Nas.

Autor; ks. protodiakon Marek Maciuka