Spotkanie o Świętym

12 maja 2022 roku, kiedy Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Amfiłochiusza Poczajewskiego w Soborze Świętej Trójcy odsłużony został akatyst do tego Świętego. Nabożeństwo, na które przybyli parafianie z hajnowskich parafii służył ks. Krzysztof Kuderski.
Po akatyście duchowny zaprosił wszystkich zebranych do sali parafialnej na spotkanie

poświęcone hagiografii Świętego.  Wikariusz przybliżył postać Świętego. Zwrócił uwagę na to, że św. Amfiłochiusz był obdarzony przez Boga wieloma darami w tym uzdrawianie ludzi z niemocy duchowej i cielesnej. Ks. Krzysztof zaznaczył, że tego dnia przypada dwudziesta rocznica kanonizacji Świętego. Wszyscy zebrani obejrzeli film o życiu i cudach św. Amfiłochiusza.
Spotkanie zakończyło się wspomnieniami zebranych, którzy pielgrzymowali do Ławry Poczajewskiej. Na koniec ks. Krzysztof rozdał fotografie przedstawiające św. Amfiłochiusza i zasygnalizował, aby jak najczęściej zwracać się do Niego w swych modlitwach.

autor i fot. ks. Krzysztof Kuderski