Porządek nabożeństw w dniach 9 – 15 maja 2022 r.

09–05 poniedziałek

800  Św. Liturgia   

10–05 wtorek

——– Św. Liturgia odwołana – konferencja diecezjalna duchowieństwa

11–05 środa

800  Św. Liturgia        

1700 Akatyst

12–05 czwartek – św. Amfilochiusza Poczajewskiego

800 Św. Liturgia

1700 Akatyst

13-05 piątek – św. ap. Jakuba Zebedeusza

900 Św. Liturgia

1700 Akatyst

14–05 sobota

800  Św. Liturgia

1700 Wsienocznoje Bdienije

15–05 Niedziela IV po Wielkanocy – o paralityku

godz. 800   I Św. Liturgia

godz. 1000   II Św. Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem