231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja, kiedy Cerkiew celebruje święto męczennika młodzieńca Gabriela oraz obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Soborze Świętej Trójcy sprawowana była Boska Liturgia, której przewodniczył wikariusz katedry ks. prot. Paweł Korszak w asyście ks. Pawła Filinowicza, kapelana Wojsk Obrony Terytorialnej. W czasie nabożeństwa były wznoszone szczególne modlitwy za władze państwowe, wojsko Chrystusa miłujące i za pomyślność naszej Ojczyzny. Obecne były władze szczebla miejskiego, gminnego i powiatowego. Po zakończeniu Świętej Liturgii ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się proboszcz katedry ks. mitrat Michał Niegierewicz. W swoim słowie podkreślił szczególną rolę i siłę modlitwy za Ojczyznę, zaznaczył również jak potrzebny jest nam obecnie pokój, którego tak wszystkim nam brakuje. Po molebniu w intencji Ojczyzny protodiakon katedry ks. Marek Maciuka wygłosił mnogolestwije wielu długich i pomyślnych lat w zdrowiu i pomyślności dla władz, służb mundurowych i wszystkich zebranych.

Autor i zdjęcia: Iwo Cyunczyk