Z pomocą uchodźcom na Ukrainie

W dniach 4 – 9 kwietnia w Parafii Św. Trójcy w Hajnówce odbyła się zbiórka darów przeznaczonych dla uchodźców wojennych, którzy znaleźli schronienie w Ławrze Poczajowskiej na Ukrainie. Niemal przez tydzień darczyńcy przynosili do świetlicy parafialnej najpotrzebniejsze produkty spożywcze oraz artykuły chemii gospodarczej. Każdego dnia członkowie hajnowskiego koła Bractwa Śww. Cyryla i Metodego starannie segregowali i pakowali wszystkie produkty, tak aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu. W środę 13 kwietnia w godzinach wieczornych dary zostały załadowane na ciężarówkę i transport udał się w dalszą drogę. W zbiórce wzięły udział również hajnowskie parafie Św. Dymitra i Św. Jana Chrzciciela, parafie w Dubinach, Nowoberezowie, Orzeszkowie, Siemianówce, Kuraszewie, parafie z pozostałych podlaskich powiatów oraz wspólnoty z tak odległych miasta jak Lubin.

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serce na potrzeby ludzi dotkniętych nieszczęściem wojny. Pragniemy również podziękować członkom hajnowskiego koła Bractwa Śww. Cyryla i Metodego i innym wolontariuszom za pracę przy zbiórce i załadunku, firmie OPTIMA za ofiarowanie kartonów do pakowania zebranych produktów, a ks. Andrzejowi Busłowskiemu za inicjatywę oraz koordynację przedsięwzięcia.

Parafia Św. Trójcy w Hajnówce

fot. ks. Andrzej Busłowski, ks, Paweł Korszak, Lucyna Ruszuk