Rekolekcje wielkopostne

W dniach 11-13 kwietnia 2022 r. w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce odbyły się rekolekcje wielkopostne. Brały w nich udział dzieci i młodzież uczęszczające do hajnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przez trzy dni odbywały się nabożeństwa, podczas których duchowni udzielali młodym parafianom duszpasterskich pouczeń. Zwieńczeniem rekolekcji było przystąpienie uczniów do św. sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

fot. ks. Nikita Kazakiewicz