Spotkanie katechetyczne 7 kwietnia 2022r

7 kwietnia 2022 roku w dniu święta Zwiastowania NMP  o godzinie 17:00 w Soborze Świętej Trójcy odsłużony został akatyst do Matki Bożej. Po wieczornym nabożeństwie zorganizowano spotkanie poświęcone życiu Bogurodzicy. Prelegentem był ks. Krzysztof Kuderski. W spotkaniu licznie wzięli udział nie tylko wierni hajnowskiego Soboru, ale również przedstawiciele innych miejscowych parafii. Zgromadzenie rozpoczęto modlitwą Caru Niebiesnyj. Wikariusz Soboru Św. Trójcy na początku prelekcji wskazał na rolę i znaczenie święta Zwiastowania NMP w zbawczym procesie całego świata. Zasygnalizował to, że Matka Boża jest także Matką nas wszystkich. To do niej powinniśmy kierować nasze modlitwy, prośby oraz dziękczynienia. Ks. Krzysztof wyświetlił także film poświęcony ważnym wydarzeniom z życia Marii. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zaznajomienia się z historią życia Bogurodzicy. Mogli oglądać miejsca z Ziemi Świętej, które związane są z Matką Boga. Po filmie rozpoczęła się dyskusja. Każdy mógł zadać pytanie, na które duchowny starał się odpowiedzieć.
Miłym akcentem spotkania był postny poczęstunek busłowe łapy, który w tradycji ludowej nawiązuje do święta Zwiastowanie NMP. Wszyscy przybyli na spotkanie byli zgodni z tym, że takiego rodzaju inicjatywy są bardzo potrzebne i pełnią ważną rolę w procesie pogłębiania wiedzy teologicznej.

Autor i zdjęcia ks. Krzysztof Kuderski