Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

dav

Wielki Post w naszej parafii rozpoczął się uroczystą wieczernią, na zakończenie której, przez Jego Ekscelencję Biskupa Hajnowskiego Pawła, odczytane zostały modlitwy inaugurujące post, po czym sprawowano obrzęd wzajemnego wybaczania win.

Szczególnymi nabożeństwami pierwszego tygodnia postu są wielkie powieczerza, podczas których czytany jest Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety. Jego Ekscelencja sprawował je w naszej cerkwi  w poniedziałek 7 marca.

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Triumfu Prawosławia, upamiętnia zwycięstwo Cerkwi nad herezją ikonoklazmu. Tego dnia po św. Liturgii Bazylego Wielkiego sprawowany jest uroczysty molebien, podczas którego modlitewnie upamiętnia się wszystkich oddanych dziełu zachowania prawowierności chrześcijańskiej wiary oraz modli się o zachowanie jedności w wierze.

Pierwszy tydzień postu zamknęło nabożeństwo Pasji Chrystusowej, które Jego Ekscelencja sprawował wieczorem 13 marca w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce. Na zakończenie nabożeństwa Władyka wygłosił kazanie, w którym podkreślił, jak ważnym w życiu chrześcijanina jest uczestniczenie w męce pańskiej poprzez cierpliwe niesienie swojego życiowego krzyża.