Porządek nabożeństw w dniach 21 – 27 lutego 2022 r.

21 – 02 (poniedziałek)

godz. 800   Św. Liturgia

22 – 02 (wtorek) Zakończenie święta Spotkania Pańskiego

godz. 800  Św. Liturgia

23 – 02 (środa)

godz. 800 Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 02 (czwartek)

godz. 800  Św. Liturgia

25 – 02 (piątek)

godz. 800 Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst zaupokojnyj

26 – 02 Sobota rodzicielska (mięsopustna). Modlitwa za zmarłych

godz. 800   Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

27 – 02  Niedziela o Sądzie Ostatecznym. Mięsopustna

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia i Akatyst