Porządek nabożeństw w dniach 14 – 20 lutego 2022 r

14 – 02 (poniedziałek)

godz. 800   Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

15 – 02 (wtorek) ŚWIĘTO  SPOTKANIA  PAŃSKIEGO

godz. 900  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

16 – 02 (środa)

godz. 800   Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17 – 02 (czwartek)

godz. 800 Św. Liturgia

18 – 02 (piątek) Świętej męczennicy Agaty

godz. 800  Św. Liturgia i poświęcenie chlebów

godz. 1700 Akatyst

19 – 02 (sobota)

godz. 800   Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

20 – 02  Niedziela o synu marnotrawnym

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia i Akatyst. Spotkanie w sali pod kancelarią