Porządek nabożeństw w dniach 20 – 26 grudnia 2021 r.

20 – 12 (poniedziałek)

godz. 800  Św. Liturgia   

21 – 12 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

22 – 12 (środa) Poczęcie przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

23 – 12 (czwartek)

godz. 800 Św. Liturgia

24 – 12 (piątek) Św. Liturgia nie będzie sprawowana.

Duchowieństwo uczestniczy w rekolekcjach dekanalnych.

godz. 1700 Akatyst

25 – 12 (sobota)  Św. Spirydona Cudotwórcy

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

26 – 12 (niedziela) Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy. Świętych Praojców.

godz. 800   I Św. Liturgia

godz. 1000   II Św. Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem