Porządek nabożeństw w dniach 13 – 19 grudnia 2021 r.

13 – 12 (poniedziałek) Św. Apostoła Andrzeja

Święto dzielnicy Lipowa Bloki

godz. 800  Akatyst, Św. Liturgia, Molebien

14 – 12 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

15 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

16 – 12 (czwartek)

godz. 800 Św. Liturgia

17 – 12 (piątek) Świętej Wielkiej Męczennicy Barbary

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

18 – 12 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

19 – 12 (niedziela) Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy. Świętego Mikołaja Cudotwórcy

godz. 730   I Św. Liturgia i Małe Poświęcenie Wody

godz. 1000   II Św. Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z  Akatystem