Porządek nabożeństw w dniach 08 – 14 listopada 2021 r.

08 – 11 (poniedziałek) Wielkiego męczennika Dymitra

godz. 800 Święta Liturgia

09 – 11 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia      

10 – 11 (środa) Św. św. Hioba Poczajowskiego i męcz. Paraskiewy

Święto dzielnicy Mazury

godz. 800  Akatyst, Św. Liturgia, Molebien

godz. 1700 Akatyst

11 – 11 (czwartek)

godz. 800  Św. Liturgia

12 – 11 (piątek)

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

13 – 11 (sobota) Św. św. darmo leczących Kosmy i Damiana

Święto dzielnicy Centrum

godz. 800  Akatyst, Św. Liturgia, Molebien

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

14 – 11  Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem