Porządek nabożeństw w dniach 01 – 07 listopada 2021 r.

01 – 11 (poniedziałek) Św. Liturgia nie będzie sprawowana

Od godz. 800 – święcenie grobów na hajnowskim cmentarzu      

02 – 11 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

03 – 11 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

04 – 11 (czwrtek) Kazańskiej Ikony Matki Bożej

Święto dzielnicy DOLNA i PODDOLNA oraz PUCISKA

godz. 800  Akatyst, Św. Liturgia, Molebien

05 – 11 (piątek) Apostoła Jakuba, brata Pańskiego

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst zaupokojny

06 – 11 (sobota) Ikony Matki Bożej „Wszystkich strapionych Radość”

Święto dzielnicy PASZKI. Sobota św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych.

godz. 800  Akatyst, Św. Liturgia, Molebien, Obszczaja Panichida

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

07 – 11  Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem