Harmonogram Świąt Dzielnicowych w 2021 roku

  • 30 października (sobota) – Św. Apostoła Łukasza (święto dzielnicy Placówka)
  • 04 listopada (czwartek) – Kazańskiej Ikony Matki Bożej (święto dzielnicy Dolna i Poddolna oraz Puciska)
  • 06 listopada (sobota) – Ikony Bogurodzicy Wsiech Skorbiaszczych Radost (święto dzielnicy Paszki), Sobota św. Dymitra, wspomnienie zmarłych
  • 10 listopada (środa) – Św. św. Hioba Poczajowskiego i męcz. Paraskiewy (święto dzielnicy Mazur)
  • 13 listopada (sobota) – Św. św. Kosmy i Damiana (święto dzielnicy Centrum)
  • 26 listopada (piątek) – Św. Jana Złotoustego (święto dzielnicy Stara Lipowa, 11 Listopada i uliczki)
  • 7 grudnia (wtorek) – Św. męcz. Katarzyny (święto dzielnicy Podlasie oraz bloki koło szpitala)
  • 13 grudnia (poniedziałek) – Św. Apostoła Andrzeja (święto dzielnicy Lipowa Bloki)

We wszystkie dni Świąt Dzielnicowych nabożeństwa zaczynają się o godz. 800 i odbywają się według następującego porządku: Akatyst, święta Liturgia, Molebien.

                                                            Duchowieństwo Soboru św. Trójcy w Hajnówce