Apel dotyczący Świąt Dzielnicowych

Bracia i Siostry! Tradycja Świąt Dzielnicowych zainicjowana podczas budowy soboru św. Trójcy w Hajnówce  przez ś. p. ks. Antoniego Dziewiatowskiego jednoczy mieszkańców naszej parafii, wzmacnia poczucie wspólnoty, mobilizuje do modlitwy i działania. Święto Dzielnicowe to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego otaczamy czcią opiekunów, niebiańskich orędowników kolejnych dzielnic, na które nasza parafia jest podzielona. Piękna idea trwa od niemal pięćdziesięciu lat do dnia dzisiejszego. Naszym obowiązkiem jest ją kontynuować. Nie zaniedbujmy tego obowiązku. Bracia i siostry, dołóżmy starań, aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie w cerkwi podczas nabożeństw w dniu święta Waszej dzielnicy. Jeśli jednak, pomimo najszczerszych chęci, nie macie takiej możliwości, skorzystajcie z poczty elektronicznej.  Prześlijcie na nasz adres mailowy: dekanathajnowski@gmail.com imiona osób, w intencji których ma zostać wzniesiona modlitwa. Do przesłanej wiadomości należy dołączyć datę Święta Dzielnicowego. Dzięki temu będziemy trwać w modlitewnej jedności, kontynuując piękną tradycję Świąt Dzielnicowych.

Dobrowolnych ofiar, z dopiskiem daty Święta Dzielnicowego, można dokonywać na konto naszej parafii: PKO BP o/Hajnówka  77 1020 1332 0000 1402 0187 4593

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce