Porządek nabożeństw w dniach 18 – 24 października 2021 r.

18 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

19 – 10 (wtorek) Świętego Apostoła Tomasza

godz. 800 Święta Liturgia

20 – 10 (środa)

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

21 – 10 (czwartek) 

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

22 – 10 (piątek) Świętego Apostoła Jakuba Alfeusza

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

23 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

24 – 10  Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia i Molebien w intencji nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem