Porządek nabożeństw w dniach 11 – 17 października 2021 r.

11 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

12 – 10 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

13 – 10 (środa)

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije  przed świętem Opieki Najświętszej Bogurodzicy

14 – 10 (czwartek) Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

15 – 10 (piątek)

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

16 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

17 – 10  Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem