Z dzialalności chóru dziecięcego parafii p/w św. Trójcy w Hajnówce

W ostatnim czasie chór dziecięcy parafii p/w św. Trójcy w Hajnówce włożył wiele pracy w przygotowania do dwóch ważnych wydarzeń. Zespół przygotowywał się do 40-tego jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz II  Koncertu Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy w Chełmie. Próby rozpoczęły się już podczas wakacji i trwały aż do połowy września. Zaowocowały  zdobyciem 2-go miejsca w kategorii chórów dziecięco- młodzieżowych na festiwalu HDMC. W minioną niedzielę, 19 września 2021 roku, na zaproszenie ks. proboszcza Jarosława Szczura nasz chór wystąpił w prokatedralnej cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie. Przy okazji wizyty w Chełmie, chórzyści mieli okazję zwiedzić okoliczne Podziemie Kredowe. Opiekunem duchownym w czasie wyjazdu był ks. prot. Paweł Korszak. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, z klas I – VIII SP, aby zasilić szeregi naszego chóru. Wszelkie informacje będą udzielane przez dyrygentkę Justynę Marczuk przed i po pierwszej niedzielnej św. Liturgii.

Autor:  Justyna Marczuk

Zdjęcia: www.cerkiew.pl, Łukasz Troc