Porządek nabożeństw w dniach 20 – 27 września 2021 r.

20 – 09 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije przed świętem Narodzenia Bogurodzicy

21 – 09 (wtorek) Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy    

godz. 900 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

22 – 09 (środa) Świętych Bogoojców Joachima i Anny

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

23 – 09 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

24 – 09 (piątek)

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

25 – 09 Sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Zakończenie święta Narodzenia Bogurodzicy.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije 

26 – 09  Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije  z  czynom  wynosa  Kresta

27 – 09  Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst