Porządek nabożeństw w dniach 13 – 19 września 2021 r.

13 – 09 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

14 – 09 (wtorek)      

godz. 800 Święta Liturgia

15 – 09 (środa) 

godz. 800  Święta Liturgia

16 – 09 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

17 – 09 (piątek)

godz. 800 Święta Liturgia

18 – 09 (sobota) Św. męczennika Atanazego Brzeskiego

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

19 – 09  Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem