Porządek nabożeństw w dniach 06 – 12 września 2021 r.

06 – 09 (poniedziałek) Św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego

godz. 800 Święta Liturgia

07 – 09 (wtorek)          

godz. 800 Święta Liturgia

08 – 09 (środa) Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej

godz. 800  Święta Liturgia

09 – 09 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

10 – 09 (piątek) Świętego  Hioba  Poczajowskiego. Konferencja Duchowieństwa  Diecezji  Warszawsko – Bielskiej.

Nie ma Świętej  Liturgii

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

11 – 09 (sobota) Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela

godz. 900  Święta Liturgia i obszczaja panichida

Od godz. 800 Święcenie grobów na hajnowskim cmentarzu

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

12 – 09  Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy. Św. Aleksandra Newskiego

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem