Porządek nabożeństw w dniach 10 – 15 sierpnia 2021 r.

10 – 08 (wtorek) Supraskiej Ikony Matki Bożej

godz. 800 Święta Liturgia i Molebien

11 – 08 (środa)

godz. 800 Święta Liturgia

12 – 08 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

13 – 08 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

14 – 08 (sobota) Procesja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża. Początek postu przed świętem Zaśnięcia Matki Bożej.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

15 – 08  Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

godz. 730  I Święta Liturgia

godz. 900   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem