Porządek nabożeństw w dniach 20 – 25 lipca 2021 r.

20 – 07 (wtorek)

godz. 800  Święta Liturgia

21 – 07 (środa) Kazańskiej ikony Matki Bożej

godz. 800  Święta Liturgia i Molebien

22 – 07 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

23 – 07 (piątek) Św. Antoniego Pieczerskiego

godz. 800  Święta Liturgia w ołtarzu św. Antoniego

24 – 07 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

25 – 07  Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

godz. 730   I Święta Liturgia

godz. 900   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z Akatystem