Porządek nabożeństw w dniach 13 – 18 lipca 2021 r.

13 – 07 (wtorek) Sobór Świętych Dwunastu Apostołów

godz. 800  Święta Liturgia

14 – 07 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

15 – 07 (czwartek) Turkowickiej Ikony Matki Bożej

godz. 800 Święta Liturgia

16 – 07 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

17 – 07 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

18 – 07  Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

godz. 730   I Święta Liturgia

godz. 900   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z Akatystem