Porządek nabożeństw w dniach 22 – 27 czerwca 2021 r.

22 – 06 (wtorek)  Uroczystości na Krynoczce.

Święta Liturgia nie będzie sprawowana.

23 – 06 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 06 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

25 – 06 (piątek) Świętego Onufrego Wielkiego.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

26 – 06 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

27 – 06  Niedziela I po Pięćdziesiątnicy. Wszystkich Świętych. Przygotowanie do postu piotrowego.

godz. 900   Święta Liturgia

Od godz. 800   Święcenie grobów na hajnowskim cmentarzu

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem