Porządek nabożeństw w dniach 24 – 30 maja 2021 r.

24 – 05 (poniedziałek)  Świętych równych apostołom Cyryla i Metodego

godz. 800 Święta Liturgia

25 – 05 (wtorek)        

godz. 800 Święta Liturgia

26 – 05 (środa) Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

27 – 05 (czwartek) 

godz. 800 Święta Liturgia

28 – 05 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

29 – 05 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

30 – 05  Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem