Porządek nabożeństw w dniach 17 – 23 maja 2021 r.

17 – 05 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

18 – 05 (wtorek)

Święta Liturgia nie będzie sprawowana.  W tym dniu ma miejsce konferencja duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej

19 – 05 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

20 – 05 (czwartek) 

godz. 800 Święta Liturgia

21 – 05 (piątek) Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

22 – 05 (sobota) Św. Mikołaja  Cudotwórcy.

godz. 730  Święta Liturgia i Małe Poświęcenie Wody

godz. 930  Powitanie arcypasterzy

godz. 1000  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

23 – 05  Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem