Porządek nabożeństw w dniach 10 – 16 maja 2021 r.

10 – 05 – 2021  Poniedziałek

godz. 800  –  Św. Liturgia

11 – 05 – 2021  Wtorek

godz. 800  –  Św. Liturgia

12 – 05 – 2021   Środa

godz. 800  –  Św. Liturgia

godz. 1700Akatyst

13 – 05 – 2021  Czwartek.  Apostoła Jakuba Zebedeusza.

godz. 800  –  Św. Liturgia

14 – 05 – 2021  Piątek

godz. 800  –  Św. Liturgia

godz. 1700Akatyst

15 – 05 – 2021   Sobota

godz. 800  – Św. Liturgia

godz. 1700  – Wsienocznoje Bdienije

16 – 05 – 2021  Niedziela III po Wielkanocy. Świętych Niewiast Niosących Wonności.

godz. 800 – I Święta Liturgia

godz. 1000  –  II Święta Liturgia

godz. 1700  – Wieczernia z Akatystem