Porządek nabożeństw w dniach 05 – 11 kwietnia 2021 r.

CZWARTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

05 – 04 (poniedziałek) 

godz. 1700 Akatyst ku czci Świętego Krzyża

06 – 04 (wtorek) 

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije przed świętem Zwiastowania NMP

07 – 04 (środa)  Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900 Święta Liturgia św. Jana Złotoustego

godz. 1700 Akatyst

08 – 04 (Czwartek) 

godz. 1700 Akatyst ku czci Świętego Krzyża

09 – 04 (piątek)

godz. 700 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700 Akatyst Mękom Pańskim

10 – 04 (sobota) Wspomnienie zmarłych. XI rocznica tragicznej śmierci Jego Ekscelencji Arcybiskupa Mirona.

godz. 800 Święta Liturgia i  panichida

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

11 – 04  IV Niedziela Wielkiego Postu – Świętego Jana Klimaka

godz. 800 I Święta Liturgia

godz. 1000 II Święta Liturgia

godz. 1700 Nabożeństwo Pasji Chrystusowej