Porządek nabożeństw w dniach 29 marca – 04 kwietnia 2021 r.

TRZECI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

31 – 03 (środa) 

godz. 700    Wielikopostnyje Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700  Akatyst

02 – 04 (piątek)

Liturgia nie będzie sprawowana. Duchowieństwo uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych.

godz. 1700  Akatyst Mękom Pańskim

03 – 04 (sobota) Wspomnienie zmarłych

godz. 800      Święta Liturgia i obszczaja panichida

godz. 1700  Wsienocznoje  Bdienije

04 – 04  III Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Świętego Krzyża

godz. 700     I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700   Akatyst ku czci Świętego Krzyża