Porządek nabożeństw w dniach 08 – 14 marca 2021 r.

08 – 03 (poniedziałek)

godz. 800  Św. Liturgia

09 – 03 (wtorek) Pierwsze i drugie odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela.

godz. 800   Św. Liturgia

10 – 03 (środa) Liturgia nie jest sprawowana.

godz. 1700 Akatyst

11 – 03 (czwartek)

godz. 800  Św. Liturgia

12 – 03 (piątek) Liturgia nie jest sprawowana.

godz. 1700 Akatyst

13 – 03 (sobota) Świętych Ojców poprzez post i wysiłek zbawiających się.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

14 – 03  Niedziela Przebaczenia Win. Niedziela Seropustna.

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z Czynem Wybaczenia Win

POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU