Porządek nabożeństw w dniach 11 – 17 stycznia 2021 r.

11 – 01 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

12 – 01 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

13 – 01 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije przed świętem Obrzezania Pańskiego

14 – 01 (czwartek) Święto Obrzezania Pańskiego, Św. Bazylego Wielkiego

godz. 900  Święta Liturgia i Nowogodnyj Molebien

godz. 1700 Akatyst

15 – 01 (piątek) Św. Serafina z Sarowa

godz. 800 Św. Liturgia i Molebien

godz. 1700 Akatyst

16 – 01 (sobota) Sobota przed Objawieniem Pańskim

godz. 800   Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

17 – 01  Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Objawienia Pańskiego

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z Akatystem