Porządek nabożeństw w dniach 21 – 27 grudnia 2020 r.

21 – 12 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia      

22 – 12 (wtorek) Poczęcie przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy

godz. 800  Św. Liturgia

23 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 12 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

25 – 12 (piątek) Św. Spirydona Cudotwórcy

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

26 – 12 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

27 – 12  Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy, ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem